Kirkon neuvottelukunta aloitti uuden toimikauden

Neuvottelukunta päättää Kirkon virka- ja työehtosopimusta koskevasta tavoitteenasettelusta, virka- ja työehtosopimuksen hyväksymisestä ja hylkäämisestä sekä työtaisteluun ryhtymisestä.

Teksti Marko Pasma kuva JUKO

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn hallitus nimeää puheenjohtajan sekä jäsenet eri sektoreiden neuvottelukuntiin. Kirkon sektorilla toimii Kirkon neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana on AKI-liittojen toiminnanjohtaja Jussi Junni.

Järjestäytymiskokouksessa 29.1.2024 neuvottelukunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Tiina Laine. Muut neuvottelukunnan jäsenet ovat Maarit Engström, Laura Leipakka (varajäsen), Kari Eskola, Harri Westerlund (varajäsen), Ilari Huhtasalo, Vesa Engström (varajäsen), Janne Keränen, Milka Laaka (varajäsen), Anna Kärri, Henrik Ketola (varajäsen), Tiina Laine, Tiina Haukijärvi (varajäsen), Arja Lusa, Ann-Mari Karlsson (varajäsen), Marko Pasma, Amanda Hiekkataipale (varajäsen), Minna Raassina, Annukka Ruusula (varajäsen) ja Kaisa Iso-Herttua (varajäsen).

Lisäksi neuvottelukunnan kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeudella ovat JUKOn puheenjohtaja Katarina Murto, toiminnanjohtaja Mari Keturi ja neuvottelupäällikkö Anne Mikkola.

Julkisalojen sopimuksista päättävät käytännössä JUKOn hallituksen asettamat kunnan, hyvinvointialueiden, valtion, yliopiston ja kirkon neuvottelukunnat. Kirkon neuvottelukunta päättää Kirkon virka- ja työehtosopimusta koskevasta tavoitteenasettelusta, virka- ja työehtosopimuksen hyväksymisestä ja hylkäämisestä sekä työtaisteluun ryhtymisestä.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattijärjestöä, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä. JUKO sopii virka- ja työsuhteiden ehdoista evankelis–luterilaisessa kirkossa, kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla ja yliopistoissa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella. Työpaikoilla 3 500 jukolaista luottamusmiestä edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä. 

Lue lisää: juko.fi