Akava: Vaadimme neuvotteluja, joilla työelämäuudistuksiin saadaan tasapainoa

Tehostaakseen vetoomusta, Akava koordinoi ulosmarssit työpaikoilta helmikuun 6. päivänä kello 14–16 pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella.

Teksti Marko Pasma kuvat Akava

Hallitusohjelman valmistumisesta lähtien Akava on aktiivisesti pyrkinyt vaikuttamaan hallituksen suunnittelemiin työelämäuudistuksiin neuvotteluteitse. Tavoitteena on ollut löytää yhteisymmärrykseen perustuvia ratkaisuja.

Akavassa ollaan huolestuneita siitä, että hallituksen toimet kuljettavat Suomea kohti epävarmempaa ja vähemmän työntekijäystävällistä työelämää. Akava korostaa, että jokainen työelämäuudistus tulee arvioida huolellisesti, jotta työelämä kehittyy tasapainoisesti ja edistää jokaisen työntekijän hyvinvointia ja tuottavuutta.

Akava on ilmaissut huolensa myös siitä, että suomalainen tapa tehdä uudistuksia yhteistyössä ja sopimalla on vaarassa murentua. Lisäksi Akavan taholta on tuotu esiin syvä huoli yhteiskunnan jakautumisesta ja vastakkainasettelun kasvusta.

Vastauksena tähän tilanteeseen Akava on aktiivisesti esittänyt ratkaisuehdotuksia ja vaatinut neuvottelujen aloittamista. Vaikka toistaiseksi vastakaikua on ollut niukasti, Akava pitää kiinni siitä, että uudistusten toteuttamisesta tulee neuvotella ja päättää sopimusyhteiskunnan keinoilla.

Lue lisää: Akavan ratkaisuehdotukset työelämäuudistusten tasapainottamiseksi

Mistä ulosmarssissa on kyse?

Työmarkkinakeskusjärjestö Akavan hallitus päätti kokouksessaan 19.1. toteuttaa Akavan koordinoiman poliittisen työtaistelutoimenpiteen eli ulosmarssin 6.2.2024 klo 14. Ulosmarssi päättyy klo 16.

Akavan jäsenjärjestöistä ulosmarsseihin osallistuvat: Agronomiliitto, Akavan Erityisalat, Akavan sairaanhoitajat ja Taja, DIFF – Ingenjörerna i Finland, Insinööriliitto, KTK Tekniikan Asiantuntijat, Kuntoutusalan Asiantuntijat, Luonnon-, ympäristö ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Farmasialiitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto, Tieteentekijät, Tradenomit ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.

Ulosmarssi koskee yllä mainittujen Akavan jäsenjärjestöjen työsuhteisia jäseniä julkisella ja yksityisellä sektorilla pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa ja osin muilla paikkakunnilla. Toimenpide koskee myös kyseisten jäsenjärjestöjen opiskelijajäseniä edellä mainituilla paikkakunnilla.

Jäsenjärjestöjen hallinnot ovat tehneet järjestöpäätökset poliittiseen mielenilmaukseen osallistumisesta ja se suojaa ulosmarssipaikkakunnilla työskenteleviä työsuhteisia jäseniä henkilökohtaisilta seuraamuksilta.

AKI-liitot, Diakoniatyöntekijöiden Liitto ja Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT tukevat Akavan toimenpiteitä ja näkevät painostustoimien olevan tarpeellisia, jotta suomalainen tapa tehdä uudistuksia sopien ja neuvotellen jatkuisi myös tulevaisuudessa ja työelämäuudistukset toteutettaisiin tasapainoisesti.

AKI-liitot, Diakoniatyöntekijöiden Liitto ja Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT eivät kuitenkaan järjestöinä osallistu tähän työtaistelutoimenpiteeseen, koska valtaosa näiden liittojen jäsenistöstä on viranhaltijoita. Viranhaltijoiden osallistuminen poliittisiin työtaisteluihin ei ole mahdollista, toisin kuin työsopimussuhteisilla työntekijöillä. Liittojen tekemän järjestöpäätöksen perusteella työsuhteiset jäsenet voivat halutessaan osallistua Akavan poliittisiin työtaisteluihin. Järjestöpäätös suojaa työsuhteessa olevia jäseniä henkilökohtaisilta seuraamuksilta.

Lue lisää: Usein kysyttyjä kysymyksiä – ulosmarssi 6.2.

Asiasanat: