Nämä opinnäytetyöt tuovat uusia ideoita ja kehittävät työelämää

Opinnäytetöitä ei ole tarkoitus tehdä pöytälaatikkoon, vaan niillä kehitetään työelämää ja ideoidaan uusia toimintamalleja seurakuntatyöhön. Tähän artikkeliin on koottu katsaus viime vuoden aikana valmistuneiden kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajien ja nuorisotyönohjaajien tekemistä opinnäytetöistä.

Teksti Tiina Häkkinen kuvat Diakin kuvapankki

Diakonia-ammattikorkeakoulun perustutkintojen opinnäytetyöt tehdään aina yhteistyössä työelämän kanssa, ja niihin liittyvät tuotokset ja tutkimustulokset ansaitsisivat tulla tunnetuksi ja laajemmin seurakuntien hyödynnettäväksi. Diakoniaan liittyvistä opinnäytetöistä löytyy tietoa Diakoniaplus-verkkomediasta. 

Vuoden 2023 aikana kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajiksi valmistuneiden opiskelijoiden opinnäytetöissä tuotettiin tietoa mm. varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnista, työmotivaatiosta ja alaikäisistä rikoksentekijöistä sekä perehdyttiin perhetoiminnan arviointiin, lasten ja nuorten neuropsykiatrisiin haasteisiin ja kaveritaitojen kehittämiseen montessoripedagogiikan keinoin.

Kirkon nuorisotyönohjaajaksi valmistuneiden opiskelijoiden opinnäytetöissä korostuivat mm. Raamattuun ja sen käyttöön liittyvien menetelmien kehittäminen, isostoiminnan kehittäminen ja isosten hyvinvointi, perhetyöhön ja -toimintaan liittyvät aiheet sekä nuorten mielenterveyteen ja itsetuntemukseen liittyvät teemat.

Kehittämisen mallista mallia muillekin

Lohjan seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelma tehtiin yhdessä lasten, huoltajien ja henkilöstön kanssa. Kehittämispainotteinen opinnäytetyö toteutettiin hyödyntämällä erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä seitsemässä työpajassa, joiden toteuttamisesta vastasivat opinnäytetyöntekijät Pinja Holmberg-Peimola ja Taina Mamia.

Erityisen ilahduttavaa oli prosessiin sisältynyt pyrkimys aitoon lasten ja huoltajien kuulemiseen ja osallistamiseen heille suunnattujen palveluiden ja toiminnan kehittämisessä. Kehittämisen prosessi ja menetelmien käyttö on kuvattu työssä mallikkaasti ja vastaavanlainen yhteiskehittämisen malli on siis sovellettavissa ja muokattavissa muidenkin seurakuntien käyttöön, jos seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelma on vielä tekemättä tai se kaipaa päivittämistä.

Oppaita ryhmänohjaajille ja raamiksiin

Kehittämispainotteisena opinnäytetyönä syntyi myös Emilia Ala-Panulan Kaikki mukaan sudariryhmään – Opas ryhmänjohtajille erityistä tukea tarvitsevien partiolaisten kanssa työskentelyyn. Opas on tehty yhteistyössä Suomen Partiolaisten kanssa ja suunnattu sudenpentujen ryhmänjohtajille. Opas sisältää toimintavinkkejä, ja siihen on koottu myös linkkejä luotettaville verkkosivuille, joiden avulla ryhmänjohtaja voi syventää omaa osaamistaan. Opas soveltuu hyvin myös muiden kuin partiolaisten ryhmänohjaajien käyttöön.

Anna Puronahon ja Fiia-Iida Tuomikosken Bible Journaling -taidepohjaisen Raamattutyöskentelyn opas on kehitetty Hyvinkään seurakunnan nuorten aikuisten toimintaan. Valmis opas sisältää kuuden Bible journaling -teemaillan työskentelyrungon raamatunkohtineen, menetelmävinkkeineen ja esimerkkihartauksineen. Oppaan alussa myös kerrotaan lyhyesti mitä Bible journaling on, valittujen teemojen perustelut ja oppaan lopussa on vielä lyhyt katsaus erilaisista taidemenetelmistä. Opas on sovellettavissa ja käyttökelpoinen myös muiden ikäryhmien toimintaan. Myös Elisa Laitilan, Alisa Leinon ja Tuula Sirénin Matka kohteeseen Raamattu – opinnäytetyössä ideoitiin Karkkilan seurakunnan rippikoulutoimintaan raamismateriaali, jossa yhdistyvät rippikoulun jumalanpalveluselämä, kirkkovuoden keskeiset aiheet ja raamisryhmät. Materiaalissa on kuusi aihetta alkaen adventista ja päättyen helluntaihin, ja siihen sisältyy myös selkeät ohjeet jumalanpalveluksen toteuttamiseen.

Menetelmiä uupumuksen käsittelyyn

Kiitos, kun saan levähtää (Kemppainen, Mälkki & Savukoski) opinnäytetyössä tekijät kehittivät toiminnallisten menetelmien materiaalia nuorten uupumuksen käsittelyyn ja tukemiseen isostoiminnassa. Voimavaralähtöinen materiaalipaketti on monipuolinen, osallistava ja helposti sovellettavissa eri seurakuntien isostoimintaan tai nuorisotyöhön laajemminkin. Materiaalissa on huomioitu myös Diakonia-ammattikorkeakoulun kehittämä, nuorten hyvinvoinnin tueksi tarkoitettu Zekki.fi -nettipalvelu.

Maistaisia tältä vuodelta

Ja sokerina pohjalla vielä pari ajankohtaista maistiaista tämän vuoden 2024 alussa valmistuneista  opinnäytetöistä. Ensinnäkin kannattaa kurkistaa rippikouluun ja leiritoimintaan liittyvään Isosten muistilistaan, joka löytyy Jalkasen, Pulkkisen ja Äärijyrkän opinnäytetyöstä Ryhmäturvallisuus seurakunnan leiritoiminnassa. Tämä materiaali sisältää isosen huoneentauluksikin sopivan isosen muistilistan toimivamman ryhmän rakentamisesta sekä työntekijälle suunnatun koulutusmateriaalin.

Toinen opinnäytetyö on sikälikin mielenkiintoinen, että siinä yhdistyy sekä terveysalaan liittyvän sairaanhoitajatutkinnon että sosiaalialaan liittyvän kirkon nuorisotyön ohjaajan ammatillinen osaaminen ja asiantuntijuus. Erika Leiviskän ja Sini-Maria Limnellin opinnäytetyössä on kehitetty seksuaalisuuteen ja seksuaali-identiteettiin liittyvät keskustelukortit 12–17-vuotiaiden nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Kehittämispainotteisen opinnäytetyön yhteistyökumppanina on toiminut Väestöliitto ja keskustelukorttien kehittämisen lähtökohtana ovat olleet liiton chat-palveluun tulleet lasten ja nuorten seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset. Kortit on tarkoitettu ammattilaisten käyttöön, toimimaan puheeksi ottamisen apuna ja tukena. Huomionarvoista on myös opinnäytetyön tietoperusta, johon on koottu tietoa lasten ja nuorten seksuaalisuudesta, seksuaali-identiteetistä ja seksuaalisuuden kehityksestä. Keskustelukortit löytyvät opinnäytetyön lopussa olevasta liitteestä.

Kaikki Diakin opinnäytetyöt ovat julkisia

Nämä tässä katsauksessa esitellyt opinnäytetyöt, kuten kaikki muutkin Diakissa valmistuneet opinnäytetyöt, ovat julkisia ja niihin pääsee tutustumaan Theseus-hakupalvelun kautta.

Työelämän edustaja voi tehdä ehdotuksen opinnäytetyön aiheesta joko suoraan opiskelijalle tai täyttämällä verkosta löytyvän lomakkeen, johon voi täyttää aiheidean ja mahdollisen yhteistyöseurakunnan ja tietysti myös omat yhteystiedot.

Idean esittäminen ja lomakkeen lähettäminen ei vielä sido mihinkään, vaan OT-yhteistyön toteutuminen varmistuu vasta sitten, kun asiasta tehdään kirjallinen sopimus opinnäytetyötätekevien opiskelijoiden ja yhteistyökumppanin välillä.

Kirjoittaja on Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori.