Kotikäyntityön opas tueksi seurakuntiin

Kotikäyntityötä on ollut Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa jo vuosikymmenten ajan. Uusi opas kiinnittää huomiota kotikäyntien turvallisuuteen.

Teksti Irene Nummela kuva Elina Manninen

Seurakunta on osallisuuden yhteisö, jossa kaikilla on oikeus yhteyteen, hoitoon ja huolenpitoon sekä sanan ja sakramenttien osallisuuteen. Kotikäyntityö on yksi tapa vahvistaa eri-ikäisten seurakuntalaisten yhteyttä omaan seurakuntaan.

Yleisimmin tarvetta kotikäyntityöhön lisäävät omaisten ja läheisten puuttuminen tai asuminen muualla, heikentynyt toimintakyky sekä psyykkiset sairaudet. Kotikäynnit mahdollistavat sielunhoidollisen kohtaamisen silloin, kun ihminen on menettänyt läheisensä tai ei muutoin pysty osallistumaan seurakunnan tapahtumiin ja toimintaan.

Diakoniatyöntekijät tapaavat kotikäynneillä erityisesti henkilöitä, joilla on erilaisia haasteita elämässään. Ihmisten moninaiset ongelmat ja tarpeet tekevät työstä kokonaisvaltaista ja vaativaa. Keskiössä on ihmisen kohtaaminen, kuuleminen ja avun tarpeen kartoittaminen.

Useat vapaaehtoiset seurakuntalaiset käyvät kotikäynneillä esimerkiksi yksinäisten ikäihmisten luona. Vapaaehtoinen voi toimia esimerkiksi tukihenkilönä, saattoapuna asioinnissa tai ulkoilukaverina.

Papit kohtaavat ihmisiä kotikäynneillä muun muassa kirkollisten toimitusten yhteydessä. Kotona käytävä kastekeskustelu on yleinen toimintamalli seurakunnissa. Rippikoulun liittyvä keskustelu kotiväen ja kastetun nuoren kanssa on tähän verrattavissa oleva mahdollisuus, jota toteutetaan joissakin seurakunnissa.

Kotikäyntien turvallisuus on mietittävä etukäteen

Kotikäyntien turvallisuus on tärkeää. On mietittävä keinoja oman turvallisuuden varmistamiseksi, jos kotikäynnillä kohdataan aggressiivista käytöstä tai väkivaltaa.  Työpaikalla on sovittava kotikäyntien toimintatavoista ja järjestelyistä, jotka mahdollistavat kotikäyntityön turvallisuuden. Ennakoinnin ja etukäteen laadittujen ohjeiden avulla voidaan varmistaa työntekijöiden ja vapaaehtoisten turvallisuus.

Kotikäyntityön opas on suunniteltu rohkaisemaan työntekijöitä ja vapaaehtoisia tekemään kotikäyntejä, oli kyseessä sitten rippikoululaiset, perheet tai ikääntyneet.

Opasta ovat olleet työstämässä johtava diakonian viranhaltija Mirja-Leena Hirvonen Kangasalan seurakunnasta, nuorisotyönjohtaja Pete Ketola Seinäjoen seurakunnasta, pastori Mirja Lassila Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta, diakonissa Minna Martiskainen Olarin seurakunnasta ja asiantuntija Irene Nummela Kirkkohallituksesta.

Oppaan voi ladata itselleen osoitteesta julkaisut.evl.fi tai tilata painettuna Kirkkohallituksen julkaisumyynnistä (Grano). Opas julkaistaan myös ruotsinkielisenä.
Lisätiedot kirkkohallituksen asiantuntija Irene Nummelalta, irene.nummela@evl.fi