Yhteisvastuukeräys alkaa

Vuonna 2024 Yhteisvastuu auttaa nuoria, jotka kokevat syvää yksinäisyyttä tai ovat vaarassa syrjäytyä, menettää elämänhallintansa tai mahdollisuutensa hyvään elämään Suomessa ja maailmalla.

Teksti Marko Pasma kuva Yhteisvastuu

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Yhteisvastuukeräykseen osallistuvat kaikki Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat ja tuhannet vapaaehtoiset ympäri Suomen.

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta ohjataan 40 prosenttia HelsinkiMissiolle ja paikallisseurakunnille nuorten hyväksi tehtävään työhön. Maailman katastrofialueiden nuorten auttamiseen suunnataan 60 prosenttia tuotosta Kirkon Ulkomaanavun (KUA) kautta.

HelsinkiMissio tukee ja kuuntelee

HelsinkiMission valtakunnallinen School to Belong -ohjelma auttaa kouluyhteisöä ympäri Suomen tunnistamaan ja lievittämään nuorten kokemaa yksinäisyyttä sekä tarjoaa työkaluja yksinäisyyteen puuttumiseen. Ohjelma tekee yksinäisyyden vähentämisestä koko koulun yhteisen asian.

HelsinkiMission Nuorten kriisipiste tarjoaa matalan kynnyksen ammatillista keskusteluapua. Kriisipisteessä voi puhua ammattilaisen kanssa mistä tahansa itselle tärkeästä aiheesta. Helsingissä keskusteluapua voi saada kasvokkain ja muualta Suomesta kontakti onnistuu etäyhteyksin. Keskusteluapua tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Katastrofialueiden nuorille koulutusta

Kirkon Ulkomaanapu vastaa humanitaarisen avun viemisestä heikoimmassa asemassa oleville ihmisille katastrofialueilla. Tämän vuoden keräyksen yhtenä esimerkkikohdemaana on Uganda, joka on yksi maailman eniten pakolaisia asuttavista maista. Ugandassa tehdään työtä kuudella alueella.

Koulutushankkeilla koulutetaan opettajia, rakennetaan uusia ja turvallisia luokkahuoneita, jaetaan oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia sekä lisätään tietoa koulutuksen tärkeydestä. Hankkeissa on huomioitu myös erityistä tukea tarvitsevat oppilaat.

Vuoden 2024 Yhteisvastuu-piispana toimii Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka. Kampanjan avaa 4.2.2024 pääministeri Petteri Orpo.

Osallistu keräykseen kotiseurakunnassasi tai lahjoita mobiilisti.

Asiasanat: