Kaikille avointa kirkkoa kohti

Kirkkohallitus on julkaissut toimintaohjeet kirkon ja seurakuntien tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työn ja toiminnan edistämiseksi.

Teksti Kaisa Puustinen kuvat Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Kirkkohallituksen julkaisu Ovet auki kaikille on nimetty työkirjaksi ja siinä tunnistetaan kirkon ja seurakuntien viestinnässä ilmi tulevat ristiriidat liittyen jäsenten yhdenmukaiseen kohteluun. Tämä ristiriitaisuus heikentää kirkon mahdollisuuksia tuoda oma panoksensa käynnissä olevaan yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen ihmisoikeuskeskusteluun.

Työkirjassa tuodaan esiin kirkon ja seurakuntien työn kolme ulottuvuutta: teologiset lähtökohdat, julkisoikeudellisen yhteisön velvoitteet sekä toiminnalliset tavoitteet, joiden keskiössä on jokaisen ihmisen rikkumaton ihmisarvo. Työkirja tarjoaa käytännön toimintaohjeita ihmisarvoa heikentävien ilmiöiden tunnistamiseen samalla, kun se kannustaa rakentavaan vuoropuheluun eri poliittisten ja uskonnollisten ryhmien välillä ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta vahvistavalla tavalla.

Työkirja tarjoaa konkreettisen mallin, jonka avulla seurakunnissa voidaan arvioida ihmisarvotyön tämänhetkistä vaihetta sekä luoda työkaluja yhdenvertaisuuden kehittämiseksi ja parantamiseksi. Työkirja sisältää myös selkeät toimintaohjeet siitä, kuinka kehityskohteiden seuranta toteutetaan.

Toiminnallisen suunnitelma perustuu Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyölle vuosilta 2021-23. Toiminnallisen suunnitelman laatimista varten perustettiin kirkon kentällä laaja-alaisesti toimiva asiantuntijatyöryhmä.

Lue lisää Ovet auki kaikille -suunnitelmasta kirkon sivuilta.