Kirkollisvero vähennyskelpoiseksi kirkon henkilöstön verotuksessa vuodesta 2025 lukien

Kirkollisvero katsotaan vähennyskelpoiseksi tulonhankintamenoksi ensi vuonna. Vähennysoikeus koskee niitä kirkon työntekijöitä, joilta edellytetään kirkon jäsenyyttä.

Teksti Ilari Huhtasalo kuva Leeloo the first / PExels


Toimituksen huomautus 2.4.2024: Hyvää aprillipäivää!

Osana hallitusohjelmaa toteutettava työtulovähennysten tarkastelu on johtamassa kirkollisveron vähennyskelpoisuuteen osalla kirkon henkilöstöä verovuodesta 2025 alkaen. Vähennys koskisi niitä kirkon palvelussuhteessa työskenteleviä, joilta kirkkolain 7 luvun 2 § perusteella edellytetään kirkon jäsenyyttä.

Verohallinnon jakamien alustavien tietojen mukaan asia on noussut esille kirkkolakiuudistuksen yhteydessä. Verohallinnosta kerrotaan, että työtulovähennyksiksi on vakiintuneesti tulkittu sellaisten yhdistysten jäsenyydet, jotka on katsottu tulonhankinnan kannalta välttämättömiksi. Kirkollisveroa ei kuitenkaan tähän saakka ole voitu vähentää tulonhankkimismenona sen veroluonteisuuden vuoksi.

Asiaa on verohallinnon toimesta selvittänyt vähennysjaoston yliaktuuri Tero Axman. Hänen mukaansa tuoreen kirkkolain valmistelun yhteydessä kävi ilmi, etteivät seurakunnan palveluksessa työskennelleet alkujaan maksaneet kirkollisveroa vuoden 1922 papiston palkkauslain perusteella. Nykyinen kirkollisveron juuret ovat juuri vuoden 1922 papiston palkkauslaissa. Vaikka kirkon henkilöstö maksaa jatkossakin kirkollisveroa, on työtulovähennyksellä Axmanin mukaan myös verotuksen kaksinkertaisuutta purkava vaikutus.

-Kirkon henkilöstön osalta voidaan katsoa, että mahdollisuus vähentää kirkollisvero tulonhankintamenona karsii verotuksen kertaantumista hieman samaan tapaan kuin arvonlisäverovelvollisten elinkeinonharjoittajien oikeus vähentää omista hankinnoistaan maksetut arvonlisäverot.

Oikeus tähän vähennykseen kannattaa tarkistaa verottajan OmaVero-palvelussa, johon on tänään 1.4. lisätty tieto uudesta vähennyksestä niille kirkon palveluksessa oleville, joita tämä vähennys koskee.