Kolumn: Sommaren närmar sig med fart

Skolavslutningen närmar sig med stormsteg och med det också lägersäsongen i församlingarna skriver Ann-Mari Karlsson.

Teksti Ann-Mari Karlsson kuvat Pixabay

Den här tiden på året händer det mycket både i arbetslivet och ute i naturen. För lite på en månad sedan var marken vit av snö här i Nyland och nu blommar allt. På de varmaste platserna har också syrenen slagit ut lika som äppelträden i full blom. Sommarvärmen kom med fart och det lovar ju också för att det blir en varm lägersommar.

Alla församlingar har lite olika vem som är på läger av de anställda och vilka yrkesgrupper som anställs som sommararbetare för läger och andra arbeten som finns i församlingarna och samfälligheterna. Församlingarna är om man ser till hela landet en stor arbetsgivare. Både när det gäller ungdomar och vuxna.

Jag hoppas att alla sommararbetare som kommer på jobb i våra församlingar får en positiv bild av hur det är att jobba i kyrkan. Vi behöver i framtiden också arbetstagare, så ta vara på de ungdomar som kommer på jobb till just din församling. Både du och jag har en stor betydelse för hur de ser på hur det är att arbeta inom kyrkan. Ta väl hand om dem, svara på deras frågor och berätta för dem de som de behöver veta gällande arbetsförhållanden och annat viktigt.

Författaren är viceordförande för Sakkunniga i fostran och ungdomsarbete KNT. Skriften ingår i en bloggserie från AKI-förbunden, Diakoniarbetarnas Förbund och Sakkunniga i fostran och ungdomsarbete KNT.

Asiasanat: