Kolumni: Yhteisellä asialla

Meillä jokaisella on ollut oma polkumme kirkolliseen koulutukseen, ja sitä kautta työelämään. Meistä tuli erästä suomalaista muusikkoa mukaillen kanttoreita, virkamiehiä, diakoneja, nuorisotyönohjaajia, pappeja, urkureita, diakonissoja, teologeja, kasvatuksen, diakonian, teologian ja kirkkomusiikin asiantuntijoita.

Teksti Puheenjohtajisto kuvat Pixabay

Kirjoitus kuuluu AKI-liittojen, Diakoniatyöntekijöiden Liiton ja Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT:n puheenjohtajiston blogisarjaan. Blogisarjassa tai muissa Jobin kolumneissa esitetyt näkemykset eivät välttämättä edusta Jobin tai sen julkaisijoiden yhteistä linjaa.

Ajatuksena meilläkin on ollut muuttaa, jos ei maailmaa tai kokonaiskirkkoa, niin ainakin vaikuttaa työelämään kirkossa. Tänään iloitsemme siitä, että meillä on tästä päivästä alkaen yhteinen verkkomedia, joka avaa yhteisen väylän tarkastella työelämää sekä jakaa tietoa ja kokemuksia.

Koska edustamme eri työntekijäryhmiä on totta, että meillä on erilaisia intressejä. Moninaisuus ja toisiltamme oppiminen on rikkautta ja erimielisinäkin voimme tehdä yhteistyötä.  Juuri yhteistyön merkitys ammattiliittojen kesken on korostunut viime vuosina.

Jaamme samoja kysymyksiä ja haasteita, jotka koskevat tällä hetkellä muun muassa jäsenhankintaa ja jäsenpitoa sekä resurssien turvaamista tulevaisuudessa. Tällä hetkellä kirkossa on työvoimapula kaikilla aloilla. Työmäärä, työn kuormittavuus ja tarpeet eivät ole vähenemässä, ja viime aikoina on puhuttu erityisesti palkkakehityksestä ja siitä, että palkkataso on jäljessä.

Yhdessä meillä on mahdollisuus pohtia laajemmin sitä, millaisia työpaikkoja seurakuntien kannattaisi tulevaisuudessa olla.

Seurakuntien veto- ja pitovoimaan vaikuttavat myös muut asiat: työn sisältö ja mielekkyys, työolot, johtaminen, jaksaminen ja työn kuormittavuus. Palkankorotuksia tarvitaan, mutta muutkin ongelmat on ratkaistava. Seurakuntien lisäksi rekrytointihaasteita on myös kirkollisten alojen koulutuksen järjestäjillä ja kannamme yhteistä huolta siitä, miten opiskelijat löytävät kirkollisille aloille. Yhdessä meillä on mahdollisuus pohtia laajemmin sitä, millaisia työpaikkoja seurakuntien kannattaisi tulevaisuudessa olla.

Yhteistyötä ja ammattiliittojen joukkovoimaa tarvitaan myös nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä turvaamaan työntekijöiden etuja. Epävarma maailmanpoliittinen tilanne lisää myös turvattomuuden tunnetta. Voisiko ammattiliitot tuoda tukea arkeen ja työelämään, joka sekin saattaa olla epävakaata? Myös kirkkoon mahtuu yt-neuvotteluja, pätkätöitä, määräaikaisia työsuhteita ja muita työelämän ilmiöitä, jotka ovat lisäämässä epävakautta ja turvattomuutta.

Monet kysymykset ovat liittojemme jäsenille yhteisiä riippumatta siitä missä he ovat töissä. Uskomme, että avaamalla jäsentemme kysymyksiä, työtehtäviä ja tarinoita laajemmalle jäsenkunnalle pystymme nostamaan kirkollisten alojen yhteiskunnallisen merkityksen tunnettuutta ja profiilia yhteiskunnassa sekä erityisesti nuorten potentiaalisten työntekijöiden silmissä. Samalla voimme nostaa esiin työelämän onnistumisia ja etuja, epäkohtia ja kehittämisalueita laajasti esiin.

Monet kysymykset ovat liittojemme jäsenille yhteisiä riippumatta siitä missä he ovat töissä.

Monipuolisuus ja moninaisuus ovat rikkaus: nuorisotyönohjaajien, teologien, diakoniatyöntekijöiden, kanttorien ja pappien osaamisen ja erilaisten työpolkujen sekä kokemusten jakaminen on paitsi kiinnostavaa myös tärkeää, sillä se lisää ymmärrystä muiden kuin oman alan osaajien työtehtävistä. Jobimedia tarjoaa alustan avata erilaisia työkulttuurien ja -mahdollisuuksien kirjoa jäsenille uudella tavalla. Yhteistyön tiivistämiselle on tilausta ja tartumme siihen yhdessä.

AKI-liittojen, Diakoniatyöntekijöiden Liiton ja Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT:n puheenjohtajisto:

Riitta Haapa-aho

Tiina Haukijärvi

Torsti Henttinen

Martti Hertteli

Amanda Hiekkataipale

Ann-Mari Karlsson

Janne Keränen

Anna Kärri

Laura Leipakka

Minna Raassina

Kirjoitus aloittaa AKI-liittojen, Diakoniatyöntekijöiden Liiton ja Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT:n puheenjohtajiston blogisarjan.

Asiasanat: