Uusi oppimisalusta tarjoaa aineistoja diakoniasta, johtamisesta ja luterilaisesta teologiasta

Oppimisalustan kautta Luterilainen maailmanliitto tukee luterilaisia kirkkoja koulutuksellisesti ympäri maailman.

Teksti Tomi Karttunen kuva LWF/Albin Hillert

Luterilainen maailmanliitto (LML) julkaisi helmikuussa uuden oppimisalustan, joka kokoaa yhteen verkkokoulutusaineistoja liittyen teologiaan, diakoniaan, johtamiseen ja muihin temaattisiin kirkon työn kannalta olennaisiin alueisiin.

Maailmanlaajuisena yhteisönä LML haluaa tukea erityisesti pieniä tai muusta syystä opiskelumateriaaleiltaan puutteellisia luterilaisia kirkkoja. Oppimisresurssit eivät ole kuitenkaan pahitteeksi myöskään isommissa globaalin pohjoisen kirkoissa, kuten Suomessa. Ne vahvistavat yleismaailmallista näkökulmaa ja vuorovaikutusta luterilaisen perinteen pohjalta tässä ajassa.

Perinteisissä luterilaisissa enemmistökirkoissa tarvitaan ehkä erityisesti tukea luterilaisen identiteetin hahmottamisessa tässä ajassa sekä sellaisessa teologisessa reflektiossa, joka ottaa huomioon luterilaisen perinteen nykykontekstissa eri puolilla maailmaa.

Teologiset materiaalit

Teologian osa-alueen resurssit keskittyvät johdatukseen luterilaiseen teologiaan, luterilaiseen identiteetteihin sekä julkisen teologian materiaaleihin.

Luterilaiseen teologiaan johdatetaan 9-moduulisen verkkoaineiston kautta, jonka teemat käsittelevät johdatusta luterilaiseen teologiaan, Lutheria, luterilaisuutta ja vanhurskauttamisoppia, muuttavia tapoja lukea Raamattua, feministisiä tapoja lukea Raamattua, luomista, kirkko-oppia, kahden hallintavallan oppia, diakoniaa sekä luterilaista teologiaa ja uskontojenvälistä kohtaamista.

Luterilaisia identiteettejä käsitellään samannimisen projektin satona 9 moduulin kautta, jotka nostavat esiin meillä monesti vaiettuja, vaikka samalla myös askarruttavia teemoja: Jumalan läsnäolon tunnistaminen maailmassa, kasvu ja informaatio, alkuperäiskansat ja luterilainen identiteetti, spiritualiteetti, kutsumus, hengelliset lahjat ja erottelukyky, nuoret teologit, todellinen läsnäolo, virtuaalitodellisuus ja digitaalisuus sekä vapaus ja luterilaisuus.

Julkista teologiaa eli kirkon näkymistä omista lähtökohdistaan käsin yhteiskunnallisesti merkittävien teemojen parissa käsitellään 8 osa-alueen valossa: miksi julkista teologiaa, julkinen teologia ja raamatullinen eksegeesi, ’teologia’ julkisessa teologiassa, ’julkinen’ julkisessa teologiassa, julkinen teologia islamilaisesta näkökulmasta, julkinen teologia ja afrikkalaiset vapautuksen teologiat, sosiaalinen media ja digitalisaatio sekä kontekstuaalisuus ja interkontekstuaalisuus.

Diakonia

Diakonian perusteita käsittelevässä moduulissa resurssina on LML:n takavuosien julkaisu Diakonia in Context. Transformation, Reconciliation, Empowerment (2009), jonka toimitti norjalainen Kjell Nordstokke.

Toisena diakoniaan liittyvänä aiheena otetaan esille yhdessä eläminen (conviviality), projekti, jonka parissa Suomesta etenkin kirkkohallituksen asiantuntija Ulla Siirto on ollut aktiivinen. Projekti tuotti materiaalia, jotka toimivat resurssina tästä aihepiiristä, julkaisu: Conviviality – Stories of diaconal life in diversity from LWF’s European regions (2021) sekä pohdintaa käsitteestä ”conviviality” yhdessä elämisenä.

Termillä pyrittiin avaamaan nykyteologian haasteita ottamalla huomioon ei vain ihmistenväliset suhteet erilaisten ihmisten ihmisten ja kontekstien välillä vaan myös rakenteet ja poliittiset näkökulmat, jotka tekevät vaikeaksi elää yhdessä oikeudenmukaisen rauhan mukaan. Tällöin ei unohdettu myöskään ympäristönäkökulmaa ja painavia haasteita liittyen siihen. Kyse ei ole vain arkisen elämän käytännöistä vaan myös ihmisten ja organisaatioiden ammatillisista käytännöistä niiden tehdessä diakoniatyötä sekä diakonisen kirkon elämästä.

Kolmantena osa-alueena keskitytään LML:n Maailmanpalvelun yhteistyöhön paikallisten kirkkojen, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa. Resurssina on julkaisu Guidance Note: Joint Engagement of World Service Programs and Member Churches (2021). Lähtökohtana on käytännön yhteistyö, jonka perustana on yhteinen kutsumus ja eri vastuualueet.

Johtajuus

Johtajuuteen liittyviä teemoja käsitellään kirkolliseen johtajuuteen liittyvien visioiden ja arvojen sekä toisaalta naisten voimaannuttamisen näkökulmasta. Kirkollisen johtajuuden visioita ja arvoja lähestytään kahden moduulin ja lisämateriaalien kautta, jotka tarjoavat sekä systemaattisia että raamatullisia näkökulmia kokonaisuuteen. Aineisto on kehitetty LML:n Wittenbergin keskuksessa järjestettyjä maallikkojohtajien seminaareja varten.

Naisten voimaannuttamista käsitellään raamatuntutkistelujen kautta, jotka käsittelevät mm. kriisin kohtaamista, reformaation teologian teemoja, luterilaisen tradition naishahmoja, valona olemista pimeydessä, Raamatun naishahmoja, Jeesusta naisten kohtaajana, Jumalan valtakunnan luonnetta, kriittistä raamatuntulkintaa, kevyttä kuormaa ja inkluusiota.

Kestävän kehityksen tavoitteet ja kirkko

Aineistoa on myös siitä, miten strategisen kehityksen tavoitteita sovelletaan kirkollisesta näkökulmasta. Koulutus koostuu 5 teemasta, jotka ovat: johdatus kestävän kehityksen tavoitteisiin, teologista pohdintaa tietyistä strategisen kehittämisen tavoitteista, miten arvioida kirkkosi työtä tavoitteiden valossa, miten järjestää koulutus sekä miten kasvattaa tietoisuutta uskopohjaisten toimijoiden roolista.

Odotettavissa on, että materiaaleja kertyy lisää, kun alusta on olemassa sitä mukaan kuin LML:n projektit tuottavat sopivaa materiaalia ja kun tarpeita ilmenee. Jo nyt monet materiaaleista vaikuttavat kiinnostavilta ja hyödyllisiltä vähintäänkin virikkeitä antaviksi oheismateriaaleiksi. Joissakin tapauksissa ne voivat tarjota perustan myös oppimiselle ja soveltamiselle omassa kontekstissa.

Kirjoittaja on kirkkohallituksen johtava asiantuntija, jonka asiantuntemusalueina ovat mm. kristillisten kirkkojen väliset oppikeskustelut, ekumenia ja luterilaisuus.

Lue lisää Luterilaisen maailmanliiton toiminnasta: Who we are.

Oppimisalustalle: LWF Learning Platform.