Työnohjaus kuuluu myös vapaaehtoisille

Työnohjaus on yksi keino, jolla vapaaehtoistoimijoita voidaan tukea ja motivoida. Milla Voudinlehto kertoo työnohjauskokemuksista Rauman seurakunnassa.

Teksti Milla Voudinlehto kuvat Milla Voudinlehto

Onko sinulla ollut työurasi aika hetkiä, jolloin olet miettinyt, miten tästä mennään eteenpäin? Olet saattanut olla leirillä ratkomassa teinien draamaa, laulamassa pienen arkun äärellä tai vastannut epätoivoiselle vanhemmalle, jolla ei ole ruokaa viikonlopuksi. Selvisit niistä tilanteista, hyvä sinä.

Kirkon työntekijänä ei kukaan ole nykypäivänä rahan vuoksi. Moni meistä on tullut alalle kuunnellen sisäistä kutsua ja halusta jakaa luojan hyvyyttä eteenpäin. Vaikka alalle tullaan vakaumuspohjalta, saattaa silti tulla vastaan monia eettisesti hankalia kysymyksiä. Pahimpia ovat usein yön hiljaiset tunnit, jolloin raskas mylly jauhaa: Olisinko voinut toimia siinä tilanteessa toisin? Miten olisi pitänyt toimia? Voi kuinka vieläkin ärsyttää kyseinen tilanne!

Kirkastaa tehtäviä, auttaa rajaamaan

Moni kirkon työntekijöistä saa itse määrätä työajastaan. Tiedämme kuitenkin, että se on vain osa totuutta. Usein kalenterimme täyttyvät toimituksista, kirkollisista tilaisuuksista ja leireistä, joihin meillä on vähän mahdollisuuksia vaikuttaa. Työnohjauksella pyritään kirkastamaan ja selkiyttämään työn perustehtäviä. Se auttaa työn jäsentämisessä, rajaamisessa ja henkisen kuorman purkamisessa.

Vapaaehtoistyötä tehdään seurakunnissamme rakkaudesta lähimmäisiin. Moni vapaaehtoisista antaa aikaansa, resurssejaan ja taitojaan yhteisen hyvän puolesta. Miten heille annetaan eväitä rajaamiseen ja rohkaisua toimia seurakunnassa? Miten säilytämme tämän arvokkaan vapaaehtoistyöntekijöiden resurssin ja saamme tulevaisuudessa paljon toivottuja uusia tulokkaita? Työnohjaus on yksi apukeino tähän.

Syventymistä, tutkimista ja kehittämistä

Ihmisillä on sangen erilaisia oletuksia siitä, mitä työnohjaus on. Pitkään seurakunnan työssä olleetkin saattavat kysyä, mitä työnohjaus tarkoittaa? Työnohjaus on syventymistä omaan työhön, sen arviointia, tutkimista ja kehittämistä yhdessä oman työnohjaajan kanssa. Työnohjausprosessi voi olla ryhmäohjausta tai yksilöohjausta. Työnohjaus tukee työtä ja tuo siihen ammatillisia pohdintoja. Työnonohjauksessa saa pysähtyä työarjen keskellä luvan kanssa pohtimaan asioita, jotka ovat jääneet mielen päälle.

Työnohjauksessa saa hengittää ja tuulettaa oman työnsä kanssa.

Työnohjaus ei ole työhön perehdyttämistä, vaan ohjaus tapahtuu jonkin aikaa työuran aloittamisen jälkeen. Työnohjauksessa saa hengittää ja tuulettaa oman työnsä kanssa, jopa löytää uusia näkökulmia työhönsä. Työnohjaus tutkitusti parantaa työilmapiiriä, lisää moniammatillista yhteistyötä ja vähentää poissaoloja.

Vapaaehtoisille työnohjausta Raumalla

Rauman seurakunnassa pyöritetään useita avustustehtäviä vapaaehtoistyöntekijöiden voimin. Kirkon vapaaehtoisiksi katsotaan luottamushenkilöt, kuorolaiset, jumalanpalvelusten avustajat, isoset ja lähimmäispalvelua tekevät. Vapaaehtoiset muun muassa pitävät kirkkoa auki talvikaudella arkisin kello 12–15 ja päivystävät seurakunnan olohuoneessa Franciscus-talolla.

Syksyllä 2023 vapaaehtoisten päivystäjien keskuudesta nousi toive työnohjauksesta. Työturvallisuuslaki (738/2002) määrittelee vapaaehtoistyön työksi, josta ei makseta palkkaa ja jossa ei ole kirjallista työsopimusta. Vapaaehtoistyön koordinaattorin Virve Järvisen ja diakoniatyöstä vastaavan kappalaisen Riitta Granrothin kanssa päätimme  kuitenkin lähteä koeponnistamaan vapaaehtoisille työnohjausta. Tavoitteenamme oli vapaaehtoisuuden vahvistuminen, työtehtävien selkiytyminen ja työssä kohdattujen vaikeiden tilanteiden purkaminen.

Rauman seurakunnan Franciscus-talo on seurakuntalaisten oma olohuone, jonne voi pistäytyä kupilliselle kahvia, seurustelemaan tai aikaa viettämään.

Kehitysideoita ja huolenpitoa

Työnohjaukseen osallistui runsaasti vapaaehtoisia. Heille tarjottiin kahta eri ryhmää, joista molemmat olivat hyvin keskustelevia. Ryhmissä nousi esille, kuinka työnohjaus on uusi asia varttuneemmille vapaaehtoisille. Ensimmäiseksi vapaaehtoisille siis kerrottiin, mitä työnohjaus tarkoittaa ja mihin sillä pyritään.

Ohjausryhmissä käytiin läpi monenlaisia tematiikkoja haastavista kohtaamisista sekä eteenpäin vieviä kehitysideoita. Ryhmäohjauksissa selkiytyi muun muassa ajolista, joka helpottaa uuden vapaaehtoistyöntekijän tuloa rinkiin. Lista ohjeistaa kohta kohdalta, mitä päivystäjän tulee tehdä saapuessaan päivystämään. Lisäksi muokattiin kunnioittavan kohtaamisen huoneentaulua. Kirkon päivystäjien kanssa pohdittiin, miten kohdataan kunnioittavasti eri elämäntilanteessa kirkkoon saapuvat ihmiset. Pohdittiin lempeitä keinoja opastaa turisteja ja todettiin, ettei kirkon päivystäjä ole museo-opas.

Ryhmät olivat hyvin motivoituneita työnohjaukseen ja kokivat, että seurakunta pitää heistä huolta ja kuulee heidän ääntänsä. Jaetut kokemukset auttoivat uusissa tilanteissa ja hiljaisen tiedon siirtymisessä.

Vapaaehtoisista pidettävä huolta

Vapaaehtoistyö.fi-sivustolla markkinoidaan vapaaehtoisuutta suurella sydämellä. Se vapaaehtoistyöntekijöillä on. Me seurakuntina kilpailemme heistä monen muun toimijan kanssa. Työnohjaus on yksi keino, jolla voimme lisätä pitovoimaa ja motivoida vapaaehtoistyöntekijöitämme.

Emme saa uuvuttaa tunnollisia mieliä.

Samoin kuin pidämme isosista leireillä huolta ja kyselemme kuulumiset ja jaksamiset, tulisi meidän huolehtia muistakin vapaaehtoistyöntekijöistämme. He antavat nykyaikana arvokkaimmasta omaisuudestaan eli ajastaan toisille. Meidän tulisi seurakunnan työntekijöinä huolehtia heidän jaksamisestaan ja antaa heille rajat työnteolle. Emme saa uuvuttaa tunnollisia mieliä.

Annamme esimerkin omalla työnteollamme. Muista siis huolehtia itsestäsi. Työaika-autonomia ei tarkoita aina työssä oloa, vaan sinulla on oikeus ja velvollisuus rajata työtäsi. Jos koet sen haastavaksi, voit esihenkilön luvalla hakeutua työnohjaukseen.

Kirjoittaja on Rauman seurakunnan oppilaitospastori.

Työnohjaajien yhteystiedot löytyvät hiippakuntien sivustoilta: Toimijat kehittämisen tukena.