Yhteistyö ja meidän yhteiset nuoret ovat tärkeitä Saaga-palkinto 2023 ehdokas Jemina Korkiamäelle

Pienten seurakuntien työntekijöille olisi tärkeä olla jakamisen ja puhumisen paikkoja. Se auttaa jaksamaan ja uskomaan omaan tekemiseen, sanoo Pornaisten seurakunnan nuorisotyönohjaaja Jemina Korkiamäki

Teksti hannu keränen kuva aija wist

Raisiosta Uudenmaan elämänsykkeeseen tottunut Jemina Korkiamäki ei kaihda haasteisiin tarttumista. Kasvatuksen kentän lapset, nuoret ja perheet ovat tulleet tutuiksi ja rakkaiksi.

Tehtävänkuva pienessä seurakunnassa on laaja. Korkiamäen viikkoihin mahtuu monen ikäistä seurakuntalaista. Työtä hän tekee varhaisnuorten, nuorten, rippikoululaisten, partiolaisten kanssa ja on vankasti mukana koulutyössä.  Ennen kouluttautumista hän ajatteli toimia vain rippikoulun jälkeisessä työssä, mutta työ muutti tekijäänsä.

–  Ennen sitä IP-kerhon kokemusta ei käynyt mielessäkään, että olisin tehnyt seurakunnassa jotain muuta kuin rippikoulun jälkeistä nuorisotyötä. Se työ ja uuden opettelu antoivat kokemuksen pitkäjänteisen työn ja turvallisen kasvuympäristön tärkeydestä, pohtii Korkiamäki.

Pornaisten kunnassa on asukkaita noin 5000 ja sijainti houkuttelee erityisesti lapsiperheitä. Seurakunnassa on pitkään panostettu kasvatustyöhön ja diakoniaan.

– Pitkäaikaiset ja motivoituneet työntekijät ovat rakentaneet ja kehittäneet työtä. Seurakunnan iso ilo ovat monen ikäiset vapaaehtoiset ja vastuunkantajat. He mahdollistavat kasvatuksen ja diakonian osalta viikkotoiminnan ja tapahtumien järjestämisen sekä ihmisten kohtaamisen.

Ehdokkuus Saaga -palkinnon saajaksi tuli yllätyksenä. Monen työalan halliseminen tuo välillä tunteen, ettei aika riitä tai mistään ei tule valmista.

Verkostoitumisesta tukea

– Omassa työssäni haasteena on ajan riittäminen kaikkeen mitä kuuluu työnkuvaan. Yritän vaan ehtiä joka paikkaan ja olla läsnä, kai se on sitten oma Saagansa.

Verkostoituminen onkin tärkeää. Sen etu on tiedonkulun sujuminen ja kuulluksi tuleminen.

– Pienessä kunnassa toisten apu ja tietotaito ovat arvokasta. ”Yhteistyö ja meidän yhteiset nuoret” on niin kunnan nuorisotyön, koulujen kuin seurakunnankin kokemuksen mukaan tärkeä hokema, toteaa Jemina.

Verkostoituminen on mahdollistanut Korkiamäen mukaan isoja projekteja ja tapahtumia.

–  Tärkeää on ollut, että nuoret saavat eri ympäristöissä aikuisten aikaa, uusia mahdollisuuksia ja haasteita, onnistumisen kokemuksia ja sitä kohdatuksi tulemista. Erityisen tärkeitä ovat valmiiksi toimivat suhteet, avoimet kanavat ja luottamus kriisien keskellä.

Koulu ja innostajaryhmä

Yhteistyö koulujen kanssa antaa Jemina Korkiamäen mukaan hyvän pohjan seurakuntatyöhön.

– Esimerkiksi pidin monta vuotta sivukoulujen eskariryhmille lattiakuvatuokioita säännöllisesti. Olen huomannut, miten paljon se pienten tutustumiseen panostaminen on helpottanut myöhempää koulutyötä, jopa toisten riparille lähtöä ja keskusteluja nuortenilloissa, Jemina kertoo.

Oppituntien pitäminen eri luokille, päivänavaukset, ryhmäytykset ja tukioppilaskoulutukset ovat syntyneet hyvän yhteistyön turvin ja seurakunta on haluttu yhteistyötaho kouluilla.

– Toivon, että yhteistyön kautta käsitys seurakunnasta ja kirkon työntekijöistä syventyisi, eikä jäisi vaan stereotypioiden tai muiden ihmisten kertomusten varaan.

Pornaisissa on uudistettu perinteistä isostoimintaa. Sen tilalla on toiminut yli 20 vuotta innostajatoiminta, joka Korkiamäen mukaan juontaa juurensa pastori Risto Poutasen Pornaisiin tuomaan dialogipedagogiseen rippikouluun.

– Innostajassa ja isosessa on paljon samaa, mutta käytännön tehtävissä on paljon eroa. Innostajissa käydään kasvattamassa omaa rohkeutta, heittäytymistä, kuuntelemista ja kärsivällisyyttä. Mukana on paljon uusia ja vanhoja nuoria, kertoo Korkiamäki ryhmästä.

Uusiin asioihin tarttuminen ei ole ollut Korkiamäelle vierasta. Partio on tullut Korkiamäelle tutuksi työn myötä.

– Tykkään partiosta ja Seppo-hommasta. Olen lähtenyt opettelemaan sitä ihan nollasta ja välillä se jopa vähän jännittää.

Mikä on Saaga-palkinto?

  • Saaga-palkinto on tunnustus, joka jaetaan vuosittain Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry:n jäsenelle.
  • Palkinto voidaan jakaa yksittäiselle työntekijälle, työparille tai tiimille.
  • Palkinnon kriteereiden mukaan palkinnon saaja on kehittänyt itseään ammatillisesti ja on ammatistaan sekä työstään ylpeä.
  • Saaja on kehittänyt ja toteuttanut jonkin uuden ja toimivan tapahtuman, työmuodon tai työtavan mallin.
  • Saaja on osoittanut työssään ratkaisukeskeistä työotetta ajankohtaisten kristillisen kasvatustyön kysymysten parissa paikallisesti tai valtakunnallisesti.
  • Saaja on osoittanut valmiutta verkostoitua, kehittää työyhteisöä ja toiminut rohkeana suunnannäyttäjänä.
  • KNT ry:n jäsenyyden lisäksi ehdokkaan täytyy täyttää vähintään kaksi edellämainituista kriteereistä.
  • Ensimmäisen Saaga-palkinnon saajaksi 2023 oli kuusi ehdokasta. KNT:n jäsenet saivat ehdottaa henkilöitä palkinnon saajiksi.
  • Palkinnon nimi Saaga tulee siitä, että tarinoilla on tärkeä merkitys kirkon kasvatustyössä. Palkinnon nimi mahdollistaa myös sen, että sen voivat kokea omakseen kirkon kasvatustyön eri työaloilla työskentelevät ammattilaiset.

Ehdota Saaga-palkinnon saajaa osoitteessa: www.kirkonnuorisotyo.fi