Kirkon juhlat toi toivoa työkalupakkiin

Noin kymmenentuhatta juhlijaa kokoontui Tampereella viime viikonloppuna toivon teeman äärelle. Kirkon juhlat -kaupunkifestivaali yhdisti kolme perinteikästä juhlaa: Kirkon musiikkijuhlat, Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat.

Teksti Hanna Similä kuvat Hanna Similä

Toivon teemaan asetuttiin keskusteluissa, messuissa, hartauksissa, musiikkiesityksissä sekä monipuolisessa taidetarjonnassa. Kirkon juhlat toteutui yhteistyössä Kirkkopalveluiden, Kirkkohallituksen, Suomen Lähetysseuran, Suomen Kanttori-Urkuriliiton, Suomen Kirkkomusiikkiliiton sekä Tampereen seurakuntien kanssa.

Osa tapahtumista oli maksullisia ja saavutettavissa vain juhlalipulla, mikä herätti jonkin verran keskustelua. Maksaako joku siitä, että saa tulla kuuntelemaan, kun kirkon sisäpiiri keskustelee keskenään? Toisaalta myös kattava määrä tapahtumista oli ilmaisia ja kaikkien saavutettavissa.

Tapahtumien väliajoilla ihmiset kokoontuivat kaduille, puistoihin, kahviloihin tai Kirkkotorille, jossa järjestöt ja yritykset esittelivät toimintaansa.

Oppilaitospappi Marjut Mulari osallistui tapahtumaan panelistina. Hän haki inspiroivia keskusteluja ja kohtaamisia seurakuntalaisten sekä kollegoiden kanssa. Mularille toivoa tuo tekeminen, pienetkin eteenpäin vievät teot antavat toivoa. Elämän perustoivo on kuitenkin Jumalassa.

Oppilaitospappi Marjut Mulari Helsingin seurakunnista osallistui tapahtumaan panelistina.

Inspiroivia keskusteluja

Kirkko kristallipallossa -keskustelun jälkeen Tuomiokirkon viereiseen Runo-kahvilaan piipahti Vantaan seurakuntien diakoniapäällikkö Katri Valve. Keskustelusta hänelle oli jäänyt mieleen, miten tärkeää on tehdä yhdessä, verkostoitua ja ottaa kaikki mukaan. On rakennettava ja haettava yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Keskustelijoina toimivat Hanna Salomäki ja Jyri Komulainen Kirkon tutkimus ja koulutus -yksiköstä sekä professori Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopistosta ja toimitusjohtaja Karina Jutila E2 Tutkimuksesta. Keskustelua juonsi Anna Patronen Kirkon viestinnästä.

Diakoniapäällikkö Katri Valve Vantaan seurakunnista viihtyi kahvila Runossa.

Kirkon viestintäjohtajan Eeva-Kaisa Heikuran johdolla keskusteltiin resilienssistä sekä kirkon ja yhteiskunnan kriisinkestävyydestä Tampereen tuomiokirkossa. Kansanedustaja Sofia Vikman ja THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo nostivat esille nuorten pahoinvoinnin ja pandemian vaikutuksen sen lisääntymiseen. Tulevaisuudesta puhuessa nuoria ei voi ohittaa. Toivo on vahvasti tulevaisuuteen kurottava voima, mutta sen kasvualusta on vahvasti menneessä.

Hiilamo ja Vikman peräänkuuluttivat globaaleissa haasteissa yhteisten kansainvälisten ratkaisujen hakemista. Hiilamo nosti esille myös kansainvälisen solidaariuuden merkityksen, jota tulisi vahvistaa huomattavasti enemmän.

THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, kansanedustaja Sofia Vikman sekä kirkon viestintäjohtaja Eeva Heikura keskustelivat Tampereen tuomiokirkossa.

Mitä toivotaan kirkolta?

Lopuksi Heikura kysyi, mitä keskustelijat toivovat kirkolta?

Hiilamo toivoo kirkon pitävän esillä perusarvoja, puolustavan kaikkien ihmisten arvoa sekä lähimmäisenrakkautta. Vikman yhtyy ajatukseen perusarvojen puolustamisesta. Vikman pitää kirkkoa tärkeänä arvokeskustelijana. Hän kiteyttää myös juhlien teeman mukaisesti, että tärkeintä, mitä kirkko voi antaa, on nimenomaan toivo.

Kirkon työntekijän näkökulmasta oli tärkeää kuulla, miten kirkon työ näyttäytyy ja mitä meiltä odotetaan. Keskusteluissa toistui toive autenttisuudesta, perusasioiden äärellä olemisesta sekä äänen antamisesta ihmisille, jotka eivät siihen itse pysty.

Talkoolaiset mahdollistivat

Tampereen seurakuntien yhteisen kasvatuksen vt. johtaja Risto Korhonen oli yksi tapahtuman talkoolaisista. Hän nautti kollegoiden sekä aktiivisten seurakuntalaisten kohtaamisesta. Korhoselle toivoa tuo yhteen tuleminen, yhteinen tekeminen, yhteinen kokeminen ja yhteinen jakaminen.

Risto Korhonen ja Pirkko Järvinen keskustelivat Tampereen vanhassa kirkossa.

Kirkon juhlien palaute on ollut varsin hyvää. Kritiikkiä tuli lähinnä siitä, että liian monta hyvää keskustelua osui samaan ajankohtaan. Ihmisten oli vaikea valita, mihin osallistuu.

Huipennuksenä päätösmessu

Kirkon juhlat huipentuivat messuun lähes pilvettömän taivaan alla suurkuoron sävelten ja auringon säteiden helliessä. Messun liturgina toimi Monika Viitala, musiikista vastasi Kirkon juhlien suurkuoro sekä Tampereen akateeminen sinfoniaorkesteri Kimmo Tullilan johdolla.

Tampereen piispa Matti Repo nosti saarnassaan esille nuorten pahoinvoinnin sekä globaalit ongelmat, joiden ratkaisut vaativat yhteistä tahtoa. Repo korosti, että jokainen meistä on tarpeellinen toivon voiman kannalta ja jokaisen tehtävä on osallistua siihen toivon työhön, jota Jumala maailmassa tekee. Kirkon juhlat -tapahtumassa karttui kirkon työntekijän työkalupakkiin ajatuksia, oivalluksia ja ihan konkreettisia työvälineitä.