Sotkamolainen nuorisotyönohjaaja Heidi Kotilainen ideoi ja kehitti Luontosetelin

Saaga 2023 -palkintoehdokas on tehnyt uraauurtavaa työtä lasten ja nuorten hyväksi.

Teksti hannu keränen kuvat hannu keränen

Lumi pöllyää Luontohyvinvointikeskus Tyynelän hevosaitauksessa. Lopulta suomenhevonen nimeltä Pikku-Raimo astelee tutusti ohjaajansa, Heidi Kotilaisen vierelle, hakemaan kiitospalaa. Pikku-Raimo on tämä lempeä jättiläinen, jonka sadat lapset ja nuoret ovat omineet turvalliseksi.

Heidi Kotilainen on toiminut Ristinkantajat ry:ssä sen perustamisesta vuodesta 2010 lähtien. Hän on tehnyt kirjavan polun vankistaen koulutuksien kautta osaamistaan. Haave eläinavusteisesta nuorisotyön tekemisestä tuli jo lukioaikana Sotkamossa.

– Valmistuin Diakonia-ammattikorkeakoulusta Järvenpäästä vuonna 2005 ja toimin Valtimon ja Sotkamon seurakunnissa nuorisotyönohjaajana vuoteen 2010 saakka. Ristinkantajat ry:n tarkoitus on edistää hyvinvointia luonnon, eläinten, käsillä tekemisen ja maaseutuympäristön avulla. Toimintapaikkana on Luontohyvinvointikeskus Tyynelä, vanha maatalomiljöö, Heidi kertoo.

Toiminta on sitten laajentunut vuosien mittaan. Yhdistys toimii maatilalla, jossa luonto- ja eläinavusteistatoimintaa voidaan monipuolisesti hyödyntää hyvinvoinnin tukemiseen.

Luontosetelit loistava väline

Ristinkantajat ry hyödyntää vapaaehtoisten omaa osaamista syrjäytymistä ehkäisevässä toiminnassa. Heidin päätyö on Kainuun opiston luonnonvara-alalla projektityössä. Hänen kanssaan Tyynelässä toimii toisena ohjaajana Maija Lipponen, hän toimii myös Luonnonvarakeskuksen tutkijana.

Asiakkaina meillä on hyvin eri-ikäisiä ihmisiä. Ohjaan haastavassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä jossain kohtaa heidän elämäänsä. Ohjaan yksilöasiakkaita, pienryhmiä ja pareja, esimerkiksi teemme pienryhmätoimintaa yhteistyössä kunnan nuorisotoimen tai seurakunnan varhaisnuorisotyön kanssa. Ajatus on, että voimme toimia ponnahduslautana eteenpäin, Heidi toteaa.

Uutta on palvelusetelien käyttö, jopa uraauurtava toimintaa! Luontoseteli on työväline Sotkamon kunnan ja Sotkamon seurakunnan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa. Luontoseteliä voivat hyödyntää esimerkiksi kuraattori, opettaja, nuoriso-ohjaaja tai nuorisotyönohjaaja.

– Luontosetelillä työntekijä voi saada sosiaalialan ammattilaisen ja luonto-ohjaajan tuekseen nuoren kanssa työskentelyyn. Tapaamiset toteutetaan luontoympäristössä ja suunnitellaan vastaamaan nuoren kanssa asetettuihin tavoitteisiin. Tämä toimintamalli rakennettiin sotkamolaisiin nuorisotyön tarpeisiin, aloitimme kehittämisen 2019-2020 Aluehallintoviraston avustuksella. Mukana olivat Sotkamon kunta ja seurakunta sekä Ristinkantajat ry.

Käytännössä avun saamisen prosessi on tehty yksinkertaiseksi. Mikäli joku verkoston työntekijä näkee avun tarpeelliseksi, voidaan setelin tuella tarjota nuorelle ja perheelle tukea. Nuori tapaa Tyynelän ohjaajan yhdessä tutun työntekijän kanssa, josta alkaa sitten tavoitteiden mukainen toiminta. Kaikessa on läsnä myös nuoren ja hänen kanssaan työskentelevän työntekijän vuorovaikutuksen tukeminen.

– Toiminta voi olla aktivoivaa, rauhoittavaa, tietoisen läsnäolon harjoitteita luonnossa tai hevosen kanssa, tallin askareita, karsinoiden siivousta, luonnon vuodenkierron tarkastelua, eri aistien herättelyä luonnossa tai eläimen kanssa, tunnetaitojen vahvistamista, omien rajojen miettimistä hevosen kanssa erilaisin harjoittein, kertoo Heidi Kotilainen.

Saaga -palkinnon ehdokkuuden Heidi koki suurena huomionosoituksena.

–  Tuntui erityiseltä minun työni Luontoseteli -toimintamallin ideoijana ja kehittäjänä oli huomattu! 

Mikä on Saaga-palkinto?

  • Saaga-palkinto on tunnustus, joka jaetaan vuosittain Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry:n jäsenelle.
  • Palkinto voidaan jakaa yksittäiselle työntekijälle, työparille tai tiimille.
  • Palkinnon kriteereiden mukaan palkinnon saaja on kehittänyt itseään ammatillisesti ja on ammatistaan sekä työstään ylpeä.
  • Saaja on kehittänyt ja toteuttanut jonkin uuden ja toimivan tapahtuman, työmuodon tai työtavan mallin.
  • Saaja on osoittanut työssään ratkaisukeskeistä työotetta ajankohtaisten kristillisen kasvatustyön kysymysten parissa paikallisesti tai valtakunnallisesti.
  • Saaja on osoittanut valmiutta verkostoitua, kehittää työyhteisöä ja toiminut rohkeana suunnannäyttäjänä.
  • KNT ry:n jäsenyyden lisäksi ehdokkaan täytyy täyttää vähintään kaksi edellämainituista kriteereistä.
  • Ensimmäisen Saaga-palkinnon saajaksi 2023 oli kuusi ehdokasta. KNT:n jäsenet saivat ehdottaa henkilöitä palkinnon saajiksi.
  • Palkinnon nimi Saaga tulee siitä, että tarinoilla on tärkeä merkitys kirkon kasvatustyössä. Palkinnon nimi mahdollistaa myös sen, että sen voivat kokea omakseen kirkon kasvatustyön eri työaloilla työskentelevät ammattilaiset.

Ehdota Saaga-palkinnon saajaa osoitteessa: www.kirkonnuorisotyo.fi