Kolumni: Yhdessä enemmän

Yhteistyön ja yhdessä tekemisen mahdollisuudet ovat olleet ajatuksissani viime kuukausien ajan. Nykyisin, kun elämme muuttuvissa ja epävarmoissa oloissa, yhteistyön merkitys on entistäkin tärkeämpää, kirjoittaa Anna Kärri.

Teksti Anna Kärri kuvat iStock/diatrezor

Keväällä hyppäsin työelämässäni melkein tuntemattomaan. Siirryin tutusta ja turvallisesta kirkkokuplasta Suomen nuorisoalan kattojärjestön Allianssi ry:n koulutuksen ja osaamisen kehittämisen asiantuntijaksi. Näiden muutaman kuukauden aikana olen saanut oppia paljon, ja tuoda omaa osaamista yhteiseen pöytään. Yhtä asiaa olen pohtinut muita enemmän, nimittäin yhteistyötä ja yhdessä tekemisen mahdollisuuksia.

Allianssin strategian missio on: “Yhdistämme nuorisoalan toimijat ja varmistamme alan toimintaedellytykset. Palvelemme alaa ja vaikutamme sen puolesta. Pidämme nuorten puolia kaikkialla, missä nuoret tarvitsevat puolustajia.” 

Yhteistyön merkitys näinä alati muuttuvina ja myös epävarmoina aikoina on äärimmäisen tärkeää. Yhdessä pystymme luomaan yhtenäisiä ja kattavia palveluita nuorille. Meidän ei tarvitse pohtia asioita yksin, vaan useampi ammattilainen miettii yhdessä, miten olla tukena, antaa mahdollisuuksia ja vastuuta nuorille sekä miten tehdä maailmasta vähän parempi paikka nuoren kasvaa.

Suomenkielisissä tutkimuksissa on todettu, että vahvat yhteisölliset rakenteet tukevat nuorten hyvinvointia ja ehkäisevät syrjäytymistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuus ja palvelujen pirstaleisuus ovat riskitekijöitä nuorten syrjäytymiselle (THL, 2024). Tähän peilaten on tärkeää, että ymmärrämme eri toimijoiden välisen yhteistyön hyödyt emmekä ajattele toisia oman toimintamme kilpailijoina.

Nuoret ansaitsevat puolustajansa, yhdessä olemme vahvempia.

Kirjoittaja on Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT:n puheenjohtaja. Kirjoitus kuuluu AKI-liittojen, Diakoniatyöntekijöiden Liiton ja Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT:n puheenjohtajiston blogisarjaan.

Asiasanat: